Embargované prostory

 

According to the IOF Competition Rules (article 26.5), embargoed areas applies to all
potential National Team members (runners, team leaders, coaches, doctors,
physiotherapist, etc.) and all other who, through knowledge of the terrain, may
influence the results of the competitions.
Embargoed areas for OWC 2018, Round 4 have different level of strictness, from being
open for visiting to fully embargoed. On the embargoed area maps, orange indicates
areas which are permitted for access for competitors, team officials and other persons
but may not be used for orienteering and running trainings or route-choice testing. Red
indicates areas with strict embargo, meaning that competitors, team officials, and other
persons, who, through knowledge of the terrain, may influence the results of the
competitions, are not allowed to enter the area.

Podle IOF Competition Rules (článek 26.5) se embargované prostory vztahují na všechny potenciální členy národních týmů (běžci, trenéři, doktoři, fyzioterapeuti atd.) a dalším osobám, kteří by kvůli znalosti terénu mohli ovlivnit výsledek závodů.

Embargované prostory pro Světový pohár 2018 (4. kolo) mají odlišné úrovně striktnosti. V oblastech, které jsou znázorněny oranžovou barvou, je dovolen přístup závodníkům, členům týmů a dalším osobám, ale nesmí být použité pro orientační běh, běžecké tréninky nebo testování postupů. Červené oblasti znázorňují striktní embargované prostory. Do těchto oblastí je vstup zakázán všem závodníkům, členům týmů a dalším osobám, kteří by kvůli znalosti terénu mohli ovlivnit výsledek závodů.

Embargované prostory si také můžete stáhnout v PDF (v angličtině).